Houston, Harris County, Texas, United States

County Harris County
State/ Province Texas
Country United States
 
Enclosed By
Harris County
 
Place Encloses